SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Matulji kojeg je izradila ovlaštena tvrtka »DLS« d.o.o. Rijeka u rujnu 2011. godine.

Članak 2.

Plan zaštite i spašavanja Općine Matulji ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/10-01/6

Ur. broj: 2156-04/11-6

Matulji, 27. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=746&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr