SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11), i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito
izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dviju etaža od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja.

Ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja, osim dviju etaža od kojih je druga potkrovlje, može se ozakoniti još dvije etaže.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/12

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 27. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr