SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11), članka 5. Uredbe o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 101/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone koji se primjenjuju za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lovran.

Članak 2.

Za određivanje granica zona iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se granice zona utvrđene člankom 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/04 i 41/10).

Članak 3.

Vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone utvrđuju se u sljedećim iznosima:


ZONA

Vrijednosti jediničnih iznosa
u kunama
NP

I.

23,00

II.

12,00

III.

4,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/13

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 27. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr