SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), članku 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/01 - ispravak i 43/ 10) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 28. listopada 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza odnosno posebnog linijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2011./2012.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta i to sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak).

Pod posebnim linijskim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole autobusima odnosno iznimno osobnim vozilo, (8+1) na osnovi sklopljenog pisanog ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika na relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući javni prijevoz.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom Grad će sufinancirati trošak prijevoza vlakom.

Članak 2.

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog i svakodnevno putuje do škole izvan mjesta prebivališta,

- da je učenik u školskoj godini 2011./2012. upisao i redovito pohađa srednju školu,

- da udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole, odnosno do prve linije javnog prijevoza, iznosi više od 5 kilometara.

Pravo financiranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu.

Članak 3.

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na:

1. besplatan prijevoz do škole ako su upisani u neki od redovitih programa Željezničke tehničke škole Moravice,

2. sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 50% cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, praktične nastave, odnosno stručne prakse,

3. sufinanciranje 50% cijene godišnje karte za djecu zaposlenika Hrvatskih željeznica korisnika povlastica u vožnji.

Ukoliko ne postoji mogućnost korištenja mjesečne karte, učeniku se priznaje pravo na dnevnu kartu za dane kada je obvezatan doći u školu ili na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu.

Ako praktična nastava, odnosno stručna praksa traje duže od ostalog dijela nastave učenici iz stavka 1. i 2. ove točke imaju pravo na financiranje troškova prijevoza na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu za vrijeme trajanja praktične nastave odnosno stručne prakse, a najduže za jedan mjesec od završetka ostalog dijela nastavnog plana i programa.

Članak 4.

Redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Vrbovskog koji se školuju izvan mjesta prebivališta (Grada Vrbovskog) i privremeno borave u mjestu gdje se održava redovita nastava, imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u visini 50% cijene povratne karte javnog prijevoza (vlak, autobus) prema važećem cjeniku prijevoznika, u odlasku i povratku u mjesto školovanja četiri puta mjesečno za jednu školsku godinu sukladno članku 1. stavak 4. ove Odluke.

Članak 5.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza do škole ne može ostvariti učenik srednje škole koji pohađa školu izvan područja Grada Vrbovskog, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 6.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurat će se u proračunima Grada Vrbovskog za 2011. i 2012. godinu.

Članak 7.

Pravo na subvenciju prijevoza učenika ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Redoviti učenici srednjih škola dužni su podnijeti zahtjev za subvencioniranje prijevoza na propisanom obrascu s priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu za idući mjesec.

Izuzetno učenicima koji zahtjev za sufinanciranje prijevoza u školskoj 2011/2012. godini podnesu u roku od 15 (petnaest) dana od stupanja na snagu ove Odluke priznat će se troškovi prijevoza i za mjesece rujan, listopad i studeni 2011. godine.

Odobreni iznos subvencije uplaćuje se na tekući ili žiro račun korisnika subvencije.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-10/11-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr