SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/ 09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 28. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 37/10) u članku 5. stavku 1. podstavku 3. brojka »150« zamijenjuje se brojkom »100«.

Članak 2.

U članku 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Korisnicima stipendije kojima je prekinuta isplata stipendije zbog razloga iz stavka 2. članka 21. ove Odluke, a koji su diplomirali unutar apsolventskog roka na njihov zahtjev može se odobriti da vrati 50% primljenog iznosa stipendije.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22a koji glasi:

»Članak 22.a

Korisnik studentske stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju.«

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Korisnik stipendije dužan je zaposliti se na području Grada Vrbovskog i raditi na području Grada Vrbovskog najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Obveza zapošljavanja prestaje ukoliko korisnik stipendije ne dobije posao nakon što se najmanje jedanput jav

ljao na natječaj za radno mjesto u svojoj struci na području Grada Vrbovskog, odnosno ukoliko Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da za zanimanjem korisnika stipendije na području Grada Vrbovskog ne postoji potreba.

Korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje na području Grada Vrbovskog.«

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji će obuhvatiti Odluku o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 37/10) te ovu Odluku.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/11-01-21

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr