SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28.10.2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu
i Projekcije za 2012. i 2013. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 57/10 - u daljnjem tekstu: Proračun ) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 4.

Članak 4. Proračuna, plan razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna mijenja se dio koji se odnosi na 2011. godinu i to kako slijedi: U planu razvojnih programa za razdoblje 2011.-2013. godine koji čini sastavni dio ovog proračuna planirani su rashodi/izdaci za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći, kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/11-01

Vrbovsko, 28. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr