SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

46.

Temeljem članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 21. sjednici održanoj 24. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat imenuju se:

1. Antonio Šustić, dipl. ing. geod. - načelnik u Središnjem uredu Državne geodetske uprave

2. Žarko Komadina, dipl. ing. geod. - pročelnik u Područnom uredu za katastar Rijeka

3. Mladen Juranić - načelnik Općine Punat

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-11-4

Punat, 24. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr