SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 24. listopada 2011. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/10, 7/11) članak 4. mijenja se i glasi:

»U 2011. godini na području Općine Punat graditi će se slijedeće građevine za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-11-10

Punat, 24. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalni  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr