SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 24. listopada 2011. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 1. mijenja se i glasi:

1. Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2011. godini, vrsta poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-11-9

Punat, 24. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr