SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

47.

Temeljem članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina označena kao k.č. br. 1425/ 3, put, površine 204 m2, upisana u z.k.ul. P I, k.o. Studena, ne koristi kao opće dobro te se ista isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke ukida se status općeg dobra te će Općinski sud u Rijeci - zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa općeg dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Klana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/51

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr