SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

46.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina označena kao k.č. br. 1427/ 12, dvorište, površine 7 m2, upisana u z.k.ul. P I, k.o. Studena, ne koristi kao opće dobro te se ista isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke ukida se status općeg dobra te će Općinski sud u Rijeci - zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa općeg dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Klana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/52

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr