SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

139.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6 i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak i 112/11), točke XII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11.), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), a sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko- goranske županije za razdoblje 2009.-2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/09 i 20/10) i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije 2011.-2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 03/11), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane
Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk.

Investicijski elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Investitor projekta je Grad Krk.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo suglasnost za izgradnju jednodijelne školske sportske dvorane ukupne neto površine 886,20 m2 (KLASA: 404-03/10-01/00088, URBROJ: 533-03-10-0002 od 06. rujna 2010. godine), kao potvrdu da je projekt usuglašen s pedagoškim normativima za osnovnoškolsko obrazovanje.

Temeljem suglasnosti iz stavka 1. ovog članka Grad Krk i Primorsko-goranska županija utvrdit će sufinanciranje izgradnje dvorane, te udio u troškovima korištenja dvorane kada ista bude u funkciji.

Članak 3.

Utvrđuje se da je Grad Krk proveo zakonom propisan postupak javne nabave radova, te da ukupan trošak izgradnje školske sportske dvorane iznosi 6.947.772,93 kn (PDV uključen).

Županija će sufinancirati 33 % radova na izgradnji dvorane s ukupnim iznosom od 2.292.765,07 kn (PDV uključen), kroz dvije godine (2011., 2012.) iz pozicija decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Članak 4.

O sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Krk zaključit će Sporazum kojim će se utvrditi uvjeti i način sufinanciranja.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-25

Rijeka, 27. listopada 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=00001&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr