SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

135.

Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), članka 28. točke 17. alineje 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici od 27. listopada 2011. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Županijskog savjeta mladih

Članak 1.

U Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) izabrani su:

1. Andrea Mešanović, Studenstki zbor Sveučilišta u Rijeci

2. Kristian Čarapić, Sveučilišna organizacija socijaldemokratske unije, podružnica Sveučilište u Rijeci

3. Katja Vujasinović, SDPH, Županijska organizacija Foruma mladih SDP Primorsko-goranske županije

4. Stefan Mataja Mafrici, SDPH, Županijska organizacija Foruma mladih SDP Primorsko-goranske županije

5. Marko Pepić, Interesni odbor mladih Hrvatske narodne stranke, Županijska organizacija HNS PGŽ

6. Todor Mrđen, Interesni odbor mladih Hrvatske narodne stranke, Županijska organizacija HNS PGŽ

7. Sanjin Baković, Županijska organizacija HDZ-a Primorsko-goranske županije

8. Sara Pozar, Županijska organizacija HDZ-a Primorsko-goranske županije

9. Darjan Buković, Akcija mladih, Rijeka

10. Maro Car, Mladi hrvatski liberali - Ogranak Crikvenica

11. Sandi Manestar, Udruga za mlade Grada Crikvenice »Malik«

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine PGŽ« broj 17/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 18/05, 19/06 i 48/09).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-18

Rijeka, 27. listopada 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr