SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

26.

Temeljem članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10, 33 /11) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom, na području Općine Baška, uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodnih građevina za vodoopskrbu i za odvodnju otpadnih voda na području Općine Baška, sve u skladu s Planom gradnje vodnih građevina na području Općine Baška. Sufinanciranje izgradnje navedenih vodnih građevina iz sredstava naplaćene naknade za razvoj primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Općina Baška i Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk će svake godine, najkasnije do 30. studenoga, zaključivati ugovor u kojem će se, za slijedeću kalendarsku godinu, utvrditi vodne građevine za vodoopskrbu i za odvodnju otpadnih voda na području Općine Baška za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva prikupljena od naknade za razvoj, sve sukladno odnosnim planovima i utvrđenim prioritetima.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-11-2

Baška, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr