SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

63.

Na temelju članka 30. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11), članka 5. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone koji se primjenjuju za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Za određivanje granica zona iz članka 1. ove Odluke, primjenjuju se granice zona utvrđene čl. 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 32/01).

Članak 3.

Vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone izražene su u kunama.

Članak 4.

Iznos jedinične naknade NP izražene u kunama za pripadajuće položajne zone iznosi:

Vrijednost
jediničnih iznosa

I. zona

II. zona

III. zona

IV. zona

NP

25

19,99

14,99

9,99

Naknada se plaća jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade.

Članak 5.

Sredstva naknade u visini od 50% prihod su proračuna Grada Malog Lošinja, a 50% prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/11-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 18. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr