SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), članka 4. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 18. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine

Članak 1.

Članak 21. stavak 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 11 ) mijenja se i glasi:

»Naknada za priključenje građevina i drugih nekretnina na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak iznosi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.).«

Iza stavka 1.dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz stavka 2. ovog članka.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, za te posebne dijelove nekretnina plaća se naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine navedenih u stavku 2. ovog članka.«

Dosadašnji stavak 2. Odluke postaje stavak 5.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Naknada za priključenje iz stavka 1. ovog članka primjenjivati će se do objave podatka Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o visini prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-03/11-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 18. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr