SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
OPĆINA LOVRAN

36.

Na temeljnu članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju 1. 1. do 30. 6. 2011. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 1.234.253,95 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-72

Lovran, 29. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr