SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
GRAD VRBOVSKO

20.

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu
i Projekcije za 2012. i 2013. godinu, za razdoblje
od 1. 1. 2011. do 30. 6. 2011. godine

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

U razdoblju od 1. 1. do 30. 6. 2011 godine ostvareni su sljedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovskog po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije daje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 3.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermärkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata, u 2010. godini otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata, te je u prvih 6 mjeseci 2011. godine otplaćeno 300.000,00 glavnice i 30.104,28 kamata. Ukupno je sa 30. 6. 2011. otplaćeno 1.400.000,00 kn glavnice.

Ugovorom o zajmu sklopljen je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) s mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

Do 30. 6. 2011. godine s pozicije 21 - Tekuća pričuva potrošeno je sljedeće:

- Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol (sudjelovanje na maškaranoj manifestaciji) 1.000,00 kn,

- Vedran Šnajder - za osvojenu srebrnu medalju u boksu 1.000,00 kn,

- Izrada elaborata tržišne vrijednosti objekta »Lovački dom« Vrbovsko 3.640,80 kn,

- Humanitarna akcija »Gorani za malu Goranku« 1.000,00 kn,

- KK Željezničar, 50 godina postojanja 500,00 kn

- OŠ Vrbovsko Obilježavanje dana Grada

- Nagrade šahistima 2.500,00 kn

- Udruga dijalog Rijeka 500,00 kn

Ukupno je utrošeno 14.640,80 kn.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva ni suglasnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 29. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr