SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 25. Četvrtak, 22. srpnja 2004.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from Bakar 1722..1751

18.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 42. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2004. donosi sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javno dobro - nekretnina označena kao k.č.br. 7463/2 upisana u z.k.ul.br. P I k.o. Kukuljanovo površine 50 hvati.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7463/2 upisanoj u z.k.ul.br. P I k.o. Kukuljanovo u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-04-11

Bakar, 7. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr