SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 28. Četvrtak, 8. rujna 2011.
OPĆINA LOPAR

24.

Na temelju odredbe članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. stavak 5. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 2. rujna 2011. godine, usvojilo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lopar za razdoblje
od 01. 01. 2011. - 30. 06. 2011. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun proračuna općine Lopar za razdoblje od 01.01.2011.-30.06.2011. godine sastoji se od:

* tablica Računa prihoda i rashoda*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda rashoda kako slijedi:

* tablica opći dio 2011-06*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

* tablica posebni dio 2011-06*

Članak 4.

Ovaj godišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-20

Lopar, 2. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 1
OD 01. 01. 11 DO 30. 06 .11

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lo  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=738&mjesto=51281&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr