SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 28. Četvrtak, 8. rujna 2011.
OPĆINA LOPAR

23.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi s člankom 10. točke 3. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09, 139/10), članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 2. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU
o zaduživanju Općine Lopar za financiranje investicija (kapitalnih projekata) Općine Lopar: kupnja nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i drugog
zemljišta u općini Lopar i sufinanciranje izgradnje
Vodospreme Lopar

Članak 1.

Općina Lopar će se zadužiti uzimanjem dugoročnog novčanog kredita kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d. za financiranje kapitalnih investicija (kapitalnih projekata) utvrđenih Odlukom o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/11) - kupnja nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i drugog zemljišta u općini Lopar te sufinanciranje izgradnje Vodospreme Lopar.

Članak 2.

Općina Lopar provela je postupak javne nabave za uslugu davanja dugoročnog novčanog kredita za kupnju nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i drugog zemljišta u općini Lopar, te sufinanciranje izgradnje vodospreme Lopar, evidencijski broj nabave 03/11. Javno nadmetanje objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: N-02-V-117587-290411, objavljeno dana 02. svibnja 2011. godine. Odlukom o odabiru, Klasa: 023-03/11-01/06, Urbroj: 2169/02-01/11-03 od dana 15. lipnja 2011. godine, ponuda Hypo Alpe-Adria Bank d.d. proglašena je najpovoljnijom sukladno uvjetima natječajne dokumentacije te Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07, 125/08).

Članak 3.

Općina Lopar će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

-iznos kredita: 3.000.000,00 kuna

-nominalna kamatna stopa: 5,00 % godišnje, fiksna (iznos kamate: 521.333,33 kuna)

-efektivna kamatna stopa: 5,25 %

-rok otplate: 5 godina.

-poček: 1 godina od krajnjeg roka korištenja sredstava tj. do 30.09.2012. godine.

-način otplate glavnice: 5 godina u godišnjim ratama.

-broj rata: 5 rata.

-dospijeće plaćanja glavnice: svakog 30.09.

-dospijeće prve rate: 30.09.2012. godine.

-obračun kamata: godišnje, tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita.

-dospijeće kamate: godišnje, tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita.

-dospijeće prve rate kamate: 30.09.2011. godine

-plaćanje kamate: godišnje u roku od 15 dana od dana dospijeća, a temeljem ispostavljenog obračuna.

-trošak prijevremene otplate :0 %.

-naknada za odobrenje kredita: 0,5 % (iznos naknade 15.000,00 kuna)

-sredstva osiguranja:

-5 komada bjanko zadužnica Korisnika kredita potpisane od strane ovlaštene osobe i potvrđene od javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona

-založno pravo na nekretnini k.č. 6/1 k.o. Lopar upisana u zemljišnoj knjizi kao školska zgrada sa 73 m2 te k.č. 7 k.o. Lopar u zemljišnoj knjizi upisana kao školska zgrada površine 207 m2, obje u vlasništvu Općine Lopar.

-polica osiguranja nekretnine protiv uobičajenih rizika za cijelo vrijeme trajanje Ugovora - vinkulirana u korist Banke

Članak 4.

Načelnik Općine Lopar ovlašćuje se za zaključivanje Ugovora o kreditu i izdavanje bjanko zadužnica, a po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-19

Lopar, 2. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=738&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr