SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

18.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu
parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih
parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju
i čuvanju vozila na području mjesta Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08), u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Od obveze plaćanja usluge parkiranja na naplatnim parkiralištima, izuzeti su korisnici - vozači:

. koji imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište, za besplatno korištenje parkirnog mjesta u neprekidnom trajanju do 4 sata,

. koji imaju prebivalište na području Općine Baška i rade u Baški, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk i potvrde poslodavca ovlaštenoj osobi izvršitelja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-6

Baška, 21. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr