SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 44. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04., 110/07., 60/08.) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09., 37/09.) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici, održanoj 28. srpnja 2011. god. donijelo je sljedeću

O D L U K U
o izradi sanacijskog programa za područje
Grada Bakra - naselja Krasica

Članak 1.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je obradom i analizom podataka o imisijskom monitoringu Rafinerije nafte Rijeka - lokacija Urinj u razdoblju siječanj-prosinac 2010. god. prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku klasificirao područje naselja Krasice zbog prekomjernog onečišćenja sumporovim dioksidom, odnosno premašenog dozvoljenog broja prekoračenja satnih tolerantnih vrijednosti područjem III kategorije kakvoće zraka.

Članak 2.

Slijedom točke 1. ove Odluke, a sukladno odredbi članka 44. Zakona o zaštiti zraka nalaže se INA - Industrija nafte d.d. Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Rijeka, Pogon Urinj, da izradi sanacijski program za smanjenje emisija/ imisija sumpornog dioksida iz stacionarnih izvora - pogon Urinj i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-11-7

Bakar, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr