SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 14. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09 i 11/10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/10) u članku 1. mijenja se točka 5. te glasi:

»5. Ivana Kulaš-Reid iz Punta, Novi put 7, članica Upravnog vijeća iz reda roditelja djece korisnika usluga.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. Odluke iza riječi »po sjednici« dodaju se riječi »u neto iznosu«.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-10-10

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr