SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD DELNICE
27

25.

Temeljem članka 3. i 5. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 117/01), članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli usluga pripreme, tiskanja i distribucije
12 brojeva »Goranskog mjesečnika« u 2004. godini

Članak 1.

Na temelju natječaja za prikupljanje ponuda za usluge pripreme, tiskanja i distribucije 12 (dvanaest) brojeva »Goranskog mjesečnika« u 2004. godini, objavljenog u »Novom listu« dana 02.05.2004. godine, iste usluge daju se »Novom listu«, Novinsko-nakladničkom dioničkom društvu, Zvonimirova 20a, Rijeka.

Članak 2.

Cijena obavljanja usluga iz članka 1. ove Odluke iznosi 67.400,00 kn (šezdesetisedamtisućaičetiristotinekuna).

Članak 3.

Međusobna prava i obveze Grada Delnica i »Novog lista« uredit će se Ugovorom o obavljanju usluga pripreme, tiskanja i distribucije 12 brojeva »Goranskog mjesečnika« u 2004. godini.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka s »Novim listom« sklapa Poglavarstvo Grada Delnica.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Delnica za potpisivanje Ugovora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Rok za sklapanje Ugovora iz članka 2. stavka 1. ove Odluke je 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 400-08/03-01/71

Ur. broj: 2112-01-04-10

Delnice, 8. srpnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Gradonačelnik

Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr