SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 i 49/11), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 1. mijenja se i glasi:

Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2011. godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-11-6

Punat, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

Izmjena i dopuna Programa gradnje objeka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr