SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA VRBNIK
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik je, na 15. sjednici koja je održana 28. lipnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1. Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 8211/1, k.o. Vrbnik, površine 371 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 55,00 e/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 150.894,97 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 13. lipnja 2011. godine, utvrđuje se Irena Vidović iz Rijeke, A. G. Matoša 1.

3. Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Irenom Vidović iz Rijeke, A. G. Matoša 1, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 930-01/11-01/79

Ur. broj: 2142-07-01-11-3

Vrbnik, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr