SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju »Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU 1/

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU 1/ (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/08 - u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. Odluke riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«, a riječi »Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo« zamjenjuju se riječima »Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. alineja 9 Odluke se briše.

U članku 11. iza stavka 1. Odluke dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

»Donošenje Odluke UPU 1 je najkasnije do kraja 2011. godine«.

Članak 3.

Članak 12. Odluke sa pripadajućim naslovom se briše.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-1-20

Viškovo, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr