SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 21. sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra na općoj upotrebi

Članak 1.

Nekretnine označene kao k.č. br. 1702, npl. put, površine 2277 m2 , k.č. br. 4163, npl. put, površine 7139 m2, upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Marčelji kao društveno vlasništvo - javno dobro na općoj upotrebi.

Članak 2.

Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju nerazvrstanu cestu koju sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu održava i financira Općina Viškovo.

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Viškovo ukida status javnog dobra na općoj upotrebi na nekretninama označenim kao k.č. br. 1702, npl. put, površine 2277 m2 , k.č. br. 4163, npl. put, površine 7139 m2, upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Marčelji kao društveno vlasništvo - javno dobro na općoj upotrebi.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz članka 1. ove Odluke, izvršiti brisanje društveno vlasništvo - javno dobro na općoj upotrebi te izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Viškovo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-14

Viškovo, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr