SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
27

79.

Na temelju članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), a u svezi s člankom 6. Odluke o osnivanju proračunskog fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva (»Službene novine« broj 22/04), Županijsko poglavarstvo je na 83. sjednici od 13. srpnja 2004. godine donijelo

PRAVILNIK
o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada iz Fonda
za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva

Članak 1.

U nastojanju da pridonese unapređivanju kvalitete kulturnih djelatnosti, te da što više afirmira umjetničko stvaralaštvo, kako na polju profesionalizma tako i amaterizma, Primorsko-goranska županija utemeljuje stalno godišnje nagrađivanje, kao priznanja za najbolja umjetnička ostvarenja na području kulture i to:

. književnosti,

. glazbe,

. likovne i primijenjene umjetnosti,

. filma i

. kazališno-scenske umjetnosti.

Članak 2.

Nagrade se dodjeljuju ustanovama, udrugama i fizičkim osobama (državljanima Republike Hrvatske), čije je sjedište odnosno prebivalište na području Primorsko-goranske županije, koje na manifestaciji državne razine ostvare nagradu kao najuspješniji u kategoriji za koju su se natjecali.

Članak 3.

Nagrade najuspješnijima dodjeljuju se temeljem sljedećih kriterija:

I. ZA SKUPNA POSTIGNUĆA:

1. Ustanovi koja je nagrađena za najuspješnije ostvarenje u svom djelokrugu rada - najbolja predstava i slično 200.000,00 kuna

2. Udruzi koja je nagrađena za najuspješnije ostvarenje u svom djelokrugu rada - najuspješnijem pjevačkom zboru, klapi, puhačkom orkestru, folklornoj grupi i slično 80.000,00 kuna.

II. ZA NAJBOLJA POJEDINAČNA POSTIGNUĆA:

1. Fizičkoj osobi (za najbolju zbirku pjesama, najbolji film, najbolji tekst, režiju, scensku glazbu, glumu, kostimografiju, dramatursku obradu, scenografiju i slično) 20.000,00 kuna

2. Ustanovi ukoliko je fizička osoba iz točke II.1. njezin zaposlenik 30.000,00 kuna.

Izvan kategorija navedenih prethodnim stavkama ovog članka Županijsko poglavarstvo može na prijedlog Upravnog odbora uz posebnu obrazloženu odluku, dodijeliti novčanu nagradu ustanovama, udrugama ili fizičkim osobama, ukoliko procijeni da postoje okolnosti koje opravdavaju takvo nagrađivanje.

Članak 4.

Ukoliko neka od ustanova, udruga ili fizičkih osoba iz članka 2. ovog Pravilnika ostvari više postignuća za koja se prema ovom Pravilniku dodjeljuju novčane nagrade, iste se kumuliraju.

Članak 5.

Novčane nagrade dodjeljuje Županijsko poglavarstvo na temelju zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koje prema ovom Pravilniku imaju pravo na nagradu.

Nagrade se dodjeljuju najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev, dužna je priložiti dokaz da je na manifestaciji državne razine proglašena najuspješnijom u nekoj od kategorija, temeljem čega joj pripada pravo na nagradu prema ovom Pravilniku.

Članak 6.

Sredstva za nagrade osiguravaju se iz Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva.

Ako sredstva Fonda nisu dostatna za sve predviđene nagrade, Županijsko poglavarstvo će na prijedlog Upravnog odbora utvrditi dinamiku isplate, sukladno raspoloživim sredstvima Fonda.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/20

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-20

Rijeka, 13. srpnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=94&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr