SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te članka 15. Statuta Općine Skrad, Općinsko vijeće Općine Skrad je na 17. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2011. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Skrad

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad koju je izradila ovlaštena tvrtka »Elkron« d.o.o. iz Pule, ožujak 2011. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Skrad, ožujak 2011., kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Klasa: 810-03/ 10-01/14, Ur. broj: 543-12-01-11-6, od 23. ožujka 2011. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/1

Ur. broj: 2112/04-09-01-24

Skrad, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr