SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 03/06, 16/ 06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 20. lipnja 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Skrad
za 2010. godinu

I.

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Rijeka, klasa: 041-01/10-02/4, ur. broj: 613-01-01-11-8 o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Skrad za 2010. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/1

Ur. broj: 2112/04-11-01-08

Skrad, 21. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr