SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD CRES
Grad Cres

31.

Na osnovi članka 41. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), članka 21. stavka 2. toč. 7. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03) i članka 54. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 20/04), u cilju sprječavanja nastanka neotklonjive i pogubne štete širih razmjera, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 30. lipnja 2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o nužnosti poduzimanja hitnih mjera radi spriječavanja moguće ekološke nesreće trajnim zagađenjem jedinog izvorišta pitke vode na cresko-lošinjskom otočju

1. Jezero Vrana na otoku Cresu, svjetski značajan i poznat prirodni fenomen, u gospodarskom je smislu neprocjenjivo bogatstvo jer predstavlja jedino izvorište vodoopskrbe stanovništva otoka Cresa i Lošinja.

Jezero Vrana naglašeno je izloženo opasnosti od trajnog onečišćenja u slučaju pojave bilo kakvog incidentnog zagađenja s prometnice D100, koja u predjelu od naselja Orlec do naselja Belej prolazi rubnim dijelom orografskog jezerskog sliva.

Državna cesta D100 Cres-Lošinj niske je kategorije, nepregledna i uska, s nizom vrlo naglašenih horizontalnih i vertikalnih krivina, na najugroženijoj dionici ispod naselja Vrana s vrlo slabom stabilnošću potpornih zidova, nalazi se unutar zone sanitarne zaštite izvorišta pitke vode i nema izgrađen nikakav sustav odvodnje oborinskih voda.

Osim što je jezerska voda trajno ugrožena ispiranjem sve veće količine nečistih tvari koje se stalno produciraju na prometnici koje neposredno (površinski), ili pak krškim podzemnim putovima dotječu u podzemlje, posebna opasnost prijeti od mogućeg incidentnog zagađenja koje bi mogla uzrokovati prometna nezgoda vozila s opasnim tvarima (uključujući naftne derivate) koje se bez ograničenja prevoze spomenutom prometnicom.

2. Grad Cres, po četvrti put, zahtijeva:

- od Ministarstva mora, turizma, prometa i veza, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskih cesta da odmah propišu zabranu prometa svim vozilima koja vrše prijevoz naftnih derivata ili drugih opasnih tvari na državnoj cesti D100, na dionici od Cresa do Malog Lošinja, čije bi izlijevanje izazvalo nepopravljivu i pogubnu štetu širih razmjera;

- od Ministarstva mora, turizma, prometa i veza, Uprave vodnog gospodarstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta da, do rekonstrukcije državne ceste D100, odmah poduzmu potrebne mjere radi osiguranja alternativne dostave naftnih derivata i drugih opasnih tvari do Malog Lošinja.

3. Zadužuje se interdisciplinarno stručno povjerenstvo za pripremu prijedloga odluke o zonama izvoršta na području Grada Cresa, imenovano rješenjem Gradskog vijeća, klasa: 325-01/02-1/7, ur.broj: 2213/02-01-01-04-7, od 28. svibnja 2004., da kod nadležnih tijela iz točke 2. ovog Zaključka ustraje na poduzimanju potrebnih mjera preventivne zaštite jezera Vrana, izvorišta za javnu vodoopskrbu na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/97-01/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-10

Cres, 30. lipnja 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=94&mjesto=10002&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr