SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 35., stavka 2., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na 25. sjednici, održanoj 30. lipnja 2011 godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o raspolaganju imovinom
u vlasništvu Općine Lovran

Članak 1.

Dopunjuje se članak 29. Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 22/10) na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

»Kada se radi o stambenim građevinama takozvane društvene stambene izgradnje koja je u Općini Lovran bila prisutna iza 70-tih godina, zemljište za nužnu upotrebu građevine može činiti manipulativni prostor i veći od 3 m oko zidova građevine, a što će se utvrđivati za svaku građevinu posebno, uzimajući u obzir, pored uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka i prilike na terenu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/07

Ur. broj: 2156/02-01-11-3

Lovran, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr