SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na 25. sjednici održanoj 30. lipnja 2011. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Lovran

Članak 1.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Povrjerenstvo) imenuju se:

1. NELLO NEGRIĆ, KV stolar, umirovljenik,

MARIJA TOMAŠIĆ, dipl. ing. agr. djelatnica tvrtke »Parkovi« d.o.o. Opatija i

EDO SKRINJAR, dipl. ing. građ., direktor tvrtke »Bonsai« d.o.o. Lovran.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točka 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razrješeni prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/07).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-11-3

Lovran, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr