SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju »Projekta nabave kapitalne
neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirane CT
angiografije (MSCT) i magnetske rezonance (MRI)«
za potrebe Thalassotherapie Opatija

Članak 1.

Ovom se Odlukom prihvaća »Projekt nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe Thalassotrerapie Opatija.

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje Projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lovran za 2011 godinu te Projekcije Proračuna za 2012.-2013. godinu, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, od kojeg iznosa će se u 2011. financirati 100.000,00 kuna, dok će se preostali iznos financiranja, u jednakim iznosima, rasporediti na 2012. i 2013 godinu.

Članak 3.

Općina Lovran zaključit će s Thalassotherapiom Opatija Sporazum o sufinanciranju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija, a sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Sporazuma iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/10-01/81

Ur. broj: 2156/02-01-11-04

Lovran, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr