SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

 

 

27.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Grad Delnice

Članak 1.

Utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Delnice.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Grad Delnice osnivač ili jedan od osnivača.

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG
INTERESA ZA GRAD DELNICE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Delnice, KLASA: 302-01/09-01/01,URBROJ: 2112-01-04-04/01-09-01, od 23. srpnja 2009. godine, donesena temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN 163/03, 94/04, 48/05, 141/ 06, 60/08 i 38/09).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 302-01/11-01/07

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-01

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osob  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr