SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 129/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

1.Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni društvenog ugovora trgovačkog društva Goranski sportski centar »Runolist« d.o.o. Delnice, kojim se isti mijenja na način:

- da se postojećim djelatnostima dodaju nove (njih 44)

- da se isti usklađuje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na način da se riječ »temeljni ulog« mijenja u »poslovni udjel« te

- da se dosadašnji naziv GSC Runolist d.o.o. mijenja u Goranski sportski centar d.o.o.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/11-01/09

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-02

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr