SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

33.

Gradonačelnik Grada Crikvenice, na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 61/11), dana 7. srpnja 2011. donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi

Članak 1.

U Pravilniku o volontiranju i stručnoj praksi u Gradskoj upravi Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/10, 16/11) riječi »volonter-vježbenik« zamjenjuje se u cijelom tekstu Pravilnika riječima »polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa« i riječ »volontiranje« u cijelom tekstu Pravilnika zamjenjuje se riječima »stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/11-01/34

Ur. broj: 2107/01-04/02-11-1

Crikvenica, 7. srpnja 2011.

GRADONAČELNIK GRADA CRIKVENICE

Damir Rukavina, dipl. ing. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr