SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

108.

Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici od 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rea Kvarner d.o.o. za investiciju i nabavu opreme putem dugoročnog zaduživanja u okviru projekta
»Burza krovova javnih zgrada«

I.

Utvrđuje se da trgovačko društvo »Rea Kvarner« d.o.o. sukladno svom programu rada i sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2009.-2013. godine, provodi projekt »Burza krovova javnih zgrada« u sklopu kojeg se vrši projektna priprema odabranih javnih zgrada za postavljanje fotonaponskih sustava na njihove krovove, a radi proizvodnje električne energije i ostvarivanja poticajne naknade za prodanu električnu energiju temeljem stečenog statusa povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 12 godina.

II.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu »REA Kvarner« d.o.o. da, u okviru projekta iz točke I. ove Odluke, bude investitor u fotonaponske sustave na pet sljedećih javnih zgrada:

- Srednja škola Hrvatski Kralj Zvonimir, Krk,

- Dom zdravlja Crikvenica,

- Osnovna škola Frane Petrića, Cres,

- Osnovna Škola Čavle,

- Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski.

Sredstva za provođenje projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 3.496.391,50 kn realizirat će se putem kredita.

III.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu »REA Kvarner« d.o.o. za nabavu opreme putem dugoročnog financijskog zaduživanja, bez jamstva Primorsko- goranske županije, uz ugovor o otkupu električne energije između Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. i REA Kvarner d.o.o., kao instrumenta osiguranja.

IV.

Daje se ovlaštenje direktoru trgovačkog društva »REA Kvarner« d.o.o. da pokrene postupak javne nabave opreme i financijskih sredstava.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-77

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr