SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

107.

Na temelju članka 1. stavka 2. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) (»Službene novine PGŽ« broj 14/11), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog
društva Veletržnice ribe Rijeka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Veletržnica ribe Rijeka d.o.o. da se u Nadzorni odbor kao predstavnik Primorsko-goranske županije imenuje Dean Frlan, iz Jurdana, Mučići 36.

II.

Utvrđuje se da je Tamari Martinčić, dosadašnjoj predstavnici Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru istekao mandat s danom 11. svibnja 2011. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-75

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr