SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

97.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97), članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, Skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

.ŽELJKO BRAJDIĆ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, predsjednik;

.DUŠKO MILOVANOVIĆ, Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove, zamjenik predsjednika;

.DRAGANA JELENIĆ, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, članica;

.GORDANA PETRINIĆ, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, članica;

.NADA MILOŠEVIĆ, Ured Županije, članica.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točkom 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 4.

Stručne, administrativne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elemantarnih nepogoda Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 20/07 i 15/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-59

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr