SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

96.

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 141/06, 38/09), članka 11. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Lišanj u Novom Vinodolskom (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 08), članka 15. stavka 1. alineje 2. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (Klasa: 342-01/07-02/25, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-11 od 15. srpnja 2008. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici od dana 7. srpnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru za
plažu Lišanj u Novom Vinodolskom

Članak 1.

Utvrđuje se da Ovlašteniku koncesije - Hoteli Novi d.d., zbog odreknuća, s danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru na plaži Lišanj u Novom Vinodolskom.

Članak 2.

Danom prestanka koncesije prestaje važiti Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Lišanj u Novom Vinodolskom (»Službene novine« broj 25/08) te se raskida Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru (Klasa: 342-01/07-02/25, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-11 od 15. srpnja 2008. godine - dalje: Ugovor o koncesiji).

Članak 3.

Primorsko-goranska županija kao stečajni vjerovnik prijavila je svoje potraživanje s osnova dospjelih, a neplaćenih iznosa koncesijskih naknada zajedno s pripadajućim kamatama.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dosadašnjem Ovlašteniku koncesije prestaju sva prava na pomorskom dobru pobliže određena u Ugovoru o koncesiji te je dužan napustiti pomorsko dobro i ostaviti ga u stanju u kojem ga je i zaprimio.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-55

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr