SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD CRES
Grad Cres

28.

Na osnovi članka 123. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03) i članka 21. stavka 2. točke 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, uz prethodno mišljenje Turističke zajednice Grada Cresa od 9. srpnja 2004. godine, na sjednici 12. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju razdoblja godine i vremena u kojemu se
ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi na određenim područjima Grada Cresa

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se:

- razdoblja kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi,

- vrste građevina koje se ne mogu graditi, odnosno vrste građevinskih radova koji se ne mogu izvoditi u određenom vremenu i razdoblju kalendarske godine, te

- područja Grada Cresa na kojima se određene vrste građevina ne mogu graditi, odnosno određene vrste građevinskih radova ne mogu izvoditi u određenom vremenu i razdoblju kalendarske godine.

(2) Ovom Odlukom utvrđuje se i tijelo koje će vršiti nadzor nad provođenjem ove Odluke, te mjere koje će to tijelo poduzeti u slučaju nepoštivanja ove Odluke.

II. ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. građevina jest objekat koji je zakonom definiran kao građevina, odnosno složena građevina, obiteljska kuća, jednostavna građevina ili privremena građevina, odnosno razvrstana cesta (državna, županijska, ili lokalna);

2. građevinski radovi jesu pripremni radovi, zemljani radovi ili vanjski građevinsko-završni radovi, koji se poduzimaju radi podizanja nove građevine, odnosno rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru, kao i radi uklanjanja građevine ili njezina dijela;

3. zemljani radovi jesu svi strojni ili ručni radovi na iskopima radi ugradnje podzemnih instalacija, strojni radovi na uređenju partera kao i drobljenje kamenja;

4. pripremni radovi, rekonstrukcija, adaptacija, održavanje, odnosno uklanjanje građevine ili njezina dijela pojmovi su koji imaju značenje utvrdeno zakonom;

III. OGRANIČENJA GRADNJE GRAĐEVINA I GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Na građevinskom području naselja u sastavu Grada Cresa koja su aktom nadležnog tijela o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, razvrstana u A, B ili C razred ne mogu se izvoditi radovi na gradnji građevina ni građevinski radovi u razdoblju kalendarske godine i vremenu kako slijedi:

Naziv Razdoblje ograničenja Vrijeme
naselja ograničenja


Beli od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Cres od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Martinšćica od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Miholašćica od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Stivan od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Valun od 1. srpnja do 31. kolovoza 0:00 do 24:00

Članak 4.

Iznimno, na zahtjev investitora, Poglavarstvo Grada Cresa može odobriti da se trajanje građenja građevine odnosno građevinskih radova utvrdi i nadležnim tijelima prijavi i u razdoblju ograničenja iz članka 3. ove Odluke ako ocijeni da se radi o građevini odnosno građevinskim radovima od interesa za Grad Cres.

IV. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članak 5.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Komunalno redarstvo Upravnog odjela Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Komunalno redarstvo)

(2) Ako Komunalno redarstvo sazna da se građevinski radovi izvode protivno ovoj odluci, utvrdit će svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora, odnosno izvođača koji gradi i/ili izvodi radove, te će protiv njega podnijeti prekršajnu prijavu.

(3) O svakom utvrđenom slučaju iz stavka 2. ovoga članka gradonačelnik će bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 334-01/04-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-9

Cres, 12. srpnja 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=94&mjesto=10002&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr