SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 24. Četvrtak, 15. srpnja 2004.
GRAD CRES
Grad Cres

Grad Cres

27.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u sljedećoj godini.

Članak 2.

U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture

Plan 2004.

Izmjena i dopuna

1. Održavanje javne rasvjete
1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete
1.2. Održavanje javne rasvjete


360.000,00
254.000,00


360.000,00
610.000,00

1. Ukupno

614.000,00

970.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

170.000,00

170.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

585.000,00

585.000,00

4. Održavanje javnih površina:
4.1. Održavanje zelenih površina
4.2. Održavanje ostalih javnih površina
4.3. Organizacija parkirališta

841.000,00
300.000,00
178.000,00
363.000,00

871.000,00
300.000,00
208.000,00
363.000,00

5. Održavanje groblja

90.000,00

90.000,00

6. Održavanje nerazvrstanih cesta:
6.1. Redovno održavanje
6.2.Pojačano održavanje


279.000,00
121.000,00


279.000,00
526.000,00

6. Ukupno

400.000.00

805.000,00

Sveukupno troškovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

2.700.000,00

3.491.000,00

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 2., 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/17

Ur. broj: 2213/02-04-02-01-04-6

Cres, 30. lipnja 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=94&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr