SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

85.

Na temelju članka 28. točka 21. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na
otocima Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjere poticanja lovozakupnika zajedničkih i državnih otvorenih lovišta na području otoka Cresa, Krka, Raba i Lošinja glede potpunog uklanjanja divlje svinje, jelena lopatara, čaglja i medvjeda u skladu s Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine« broj 42/07) i Planom gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj, Zagreb 2008.

Članak 2.

Mjera poticanja je novčani neto iznos za svaku trajno uklonjenu jedinku životinjske vrste iz članka 1. ove Odluke.

Novčani neto iznos za pojedine jedinke iznosi:

1. MEDVJED 2.000,00 kn

2. ČAGALJ 1.000,00 kn

3. DIVLJA SVINJA 200,00 kn

4. JELEN LOPATAR 200,00 kn

Članak 3.

U svrhu ostvarivanja prava na poticaj iz članka 2. ove Odluke, lovozakupnik je obvezan dokazati broj trajno uklonjenih jedinki životinjskih vrsta iz članka 1. ove Odluke putem dostave dokumentacije u Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel):

. preslike ovjerene potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i

. preslike ovjerenog laboratorijskog nalaza ovlaštene veterinarske stanice za izvršenu trihineloskopiju na kojem je naznačena veza s brojem potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova odnosno brojem markice.

Lovozakupnik je obvezan najkasnije do 10. u tekućem mjesecu dostaviti podatke o izlovu s dokumentacijom iz stavka 1. ovoga članka za prethodni mjesec u Upravni odjel.

Članak 4.

Na temelju dostavljene dokumentacije iz članka 3. ove Odluke lovozakupnicima će se isplatiti pripadajući neto iznos najmanje dva puta godišnje.

Članak 5.

Sredstva za primjenu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 05).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-31

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr