SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 5. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrtića
»Lastavica«

Članak 1.

Troškove smještaja djece u Dječjem vrtiću »Lastavica« (u daljnjem tekstu: dječji vrtić) snose Općina Punat i roditelji djece koja polaze dječji vrtić.

Članak 2.

Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno za svako dijete uključeno u program.

Ekonomska cijena programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaća sljedeće vrste troškova:

1. izdatke za radnike,

- bruto plaće,

- naknade i materijalna prava radnika

2. prehranu djece,

3. uvjete boravka djece i to:

- materijalne izdatke,

- energiju i komunalije,

- tekuće održavanje objekta i opreme,

4. nabavu namještaja i opreme,

5. nabavu sitnog inventara,

6. ostale nespomenute troškove.

Članak 3.

Za svako dijete uključeno u program predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjem vrtiću, Općina Punat osigurava novčana sredstva u visini od 70% ekonomske cijene iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.

Roditelj djeteta uključenog u program predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjem vrtiću osigurava novčana sredstva u visini od 30% ekonomske cijene iz članka 2. stavak 1. ove Odluke. Visina mjesečne roditeljske uplate za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđena je Odlukom o mjerilima za određivanje visine roditeljske uplate za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-11-4

Punat, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr