SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 5. st. 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 3. st. 13. i članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« 33/05) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s
naplatom i načinu naplate parkirališta na području
Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 19/04, 16/05, 22/05, 23/07, 20/08 i 15/11), članak 17. mijenja se i glasi:

»Vozilo koje pri korištenju parkirnog mjesta nema istaknutu plaćenu parking kartu ili je po istaknutoj parkirnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalazi se na parkiralištu duže od 15 minuta bez plaćene karte, smatrat će se da je pristao preuzeti cjelodnevnu parkirnu kartu s nalogom za plaćanje koju mu je koncesionar stavio na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja, uvećanu za troškove izdavanja cjelodnevne karte od strane koncesionara.

Visina cjelodnevne pakirne karte utvrđena je člankom 8. Odluke.

Troškovi izdavanja cjelodnevne parkirne karte od strane koncesionara iznose =45,00 kn.

Cjelodnevna parkirna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.«

Članak 2.

Iza članka 18. Odluke dodaje se članak 18. a) koji glasi:

»Na parkiralištu s naplatom u slučaju iz članka 17. stavka 1. Odluke, mogu se zadržati, odnosno blokirati vozila sa zool tablicom, vozila sa inozemnom registarskom tablicom i vozila bez registarskih tablica.

Zadržavanje, odnosno blokada vozila primijenit će se kada redovitim putem od strane upravnih tijela Republike Hrvatske nije moguće utvrditi vlasnika zaustavljenog i/ili parkiranog vozila kao obveznika plaćanja parkirne karte.

Vozila iz stavka 1. ovog članka blokiraju se bez ikakve naknade, isključivo u svrhu naplate cjelodnevne parkirne karte, uvećane za troškove izdavanja cjelodnevne parkirne karte od strane koncesionara.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-11-12

Punat, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr