SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10 i 1/11), u tabeli članka 2., iza točke 6., dodaje se nova točka 6.a. koja glasi:

 

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

6.a.

Viši stručni suradnik za
proračun i financije

1,15

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/6

Ur. broj: 2156-04-11-01

Matulji, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=729&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr