SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) i članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 27. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom u cilju uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova na području Grada Vrbovskog osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena,

- potiče i predlaže unapređivanje društvenog položaja žena pripadnica nacionalnih manjina i žena s invaliditetom,

- potiče i predlaže mjere za smanjivanje nezaposlenosti i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na tržištu rada,

- predlaže mjere za razvoj ženskog poduzetništva,

- predlaže mjere kojima se omogućava usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena,

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima grada,

- potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u gradska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini,

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama,

- predlaže mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, vrata maternice i debelog crijeva) te smanjenja spolno prenosivih bolesti,

- te predlaže i druge mjere od značaja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća, i iz reda stručnih i javnih djelatnika te predstavnika udruga žena.

Članak 4.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova biraju se:

1. Marija Jančan, za predsjednicu

2. Dušanka Mrvoš, za člana

3. Šein Brinjak, za člana

4. Ljiljana Carević, za člana

5. Damir Krizmanić, za člana.

Članak 5.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova bira se na vrijeme od četiri godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/11-01-1

Ur.broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr